Image
1
Lợi ích sản phẩm đem lại
  • Với chiếc điện thoại, hành khách dễ dàng xem toàn bộ lịch trình của các nhà xe để chọn cho mình một chiếc vé nhanh nhất, phù hợp nhất cho hành trình của mình.
  • Nhà xe có thể bán vé trực tuyến không hạn định thời gian theo lịch trình đã định sẵn để có hành khách tương lai nhiều nhất.
  • Nhà xe áp dụng phương thức bán “vé điện tử” (đầu bến, trên tuyến) trực tuyến. Hệ thông vé này tự động cập nhật vào “lệnh điện tử” và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành vận tải.
  • Nhà xe sẽ được cung cấp một phần mềm quản lý và điều hành vận tải hành khách chuyên nghiệp tự động hóa quy trình quản lý, số liệu chính xác, nhanh chóng và kịp thời. Giảm chi phí hành chính, tăng năng xuất lao động.
Image
Image
2
Công nghệ hiện đại, hỗ trợ đa phương tiện truy cập
  • Áp dụng công nghệ tiên tiến để quản lý điều hành và giám sát hoạt động phương tiện trên tuyến trên cơ sở xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, số liệu cần thiết kết hợp với hệ thống giao thông thông minh ITS trong tương lai.
  • Triển khai hệ thống vé thông minh để đa dạng hóa hình thức bán vé (trực tiếp, online, qua điện thoại...) và loại vé (vé lượt, vé tuyến, vé liên tuyến v.v…) phù hợp với nhu cầu của từng nhà xe.
  • Ứng dụng công nghệ GPS vào quản lý điều hành và kiểm soát các tiêu chí chất lượng phục vụ nhà xe. Nâng cao năng lực của nhân viên điều hành, nhân viên trực tiếp làm việc trên xe để khai thác sử dụng hiệu quả.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DÙNG THỬ PHẦN MỀM

Các nhà xe, doanh nghiệp vận tải hành khách có nhu cầu dùng thử phần mềm để trải nghiệm các tính năng của Vattaiviet mang lại. Vui lòng điền các thông tin sau để chúng tôi liên hệ trực tiếp và hỗ trợ một cách tốt nhất.

Hãy để chúng tôi giúp bạn. !

- Hotline: 090 142 6788 | (024) 3537 9185
- Mr.Phan Dương : 0903 233 144
- Mr.Hoàng Đức Công : 0987 729 288